“Bij De Hoop kun je echt iets betekenen voor mensen”

Woonbegeleider Wouter Seinen (31 jaar): “Tijdens mijn studie SPH ben ik stage gaan lopen bij De Hoop. Ik vond het heerlijk om niet alleen in de boeken te zitten, maar om gelijk te kunnen doen waarvoor ik de opleiding volgde. Om met mensen te kunnen werken. De eerste jaren was dat op de kliniek, en nu werk ik als woonbegeleider bij Beschermd Wonen.”

“Bij ons kun je echt iets betekenen voor mensen. Ik vind het mooi dat ik daarbij handen en voeten kan geven aan mijn geloof. Bij de overdracht en bij de start van de teamvergadering is er tijd voor gebed. In de begeleiding stem je vooral af op de bewoner.”

“Het leuke van mijn werk is dat je heel dicht bij de mensen staat. Op de kliniek help je mensen door de eerste afkick heen en dan zijn ze weg. Bij Beschermd Wonen trek je soms jaren met mensen op. Wij begeleiden hen bij de doelen die ze hebben. Maar je bent ook gewoon aan het leven. Zaterdag hebben we taart gehaald om te vieren dat het zaterdag was. Dat is geen zorg, maar juist voor mensen met verslavingsverleden of psychische problemen zijn deze gewone huiselijke dingen heel waardevol.”

“Ik wil echt voor de bewoners gaan en een stapje extra doen”

“Ik vind de doelgroep heel leuk. Je moet vaak net een stapje verdergaan om te snappen wat er in hun hoofd gebeurt. Het is belangrijk dat je de mensen goed kent. En je moet dingen niet te persoonlijk nemen en soms gewoon met een lolletje oplossen.”

“Wij staan er bij de WMO heel goed op. Omdat we vanuit een zorgpakket werken, is het bij ons geen uurtje-factuurtje. Dat geeft vrijheid en maakt dat je kwaliteit kunt bieden. Met een van de bewoners ben ik op zoek gegaan naar een tante met wie hij al heel lang geen contact meer had gehad. We willen echt voor de bewoners gaan en een stapje extra doen. Bij ons hebben mensen echt affiniteit met hun werk en doen het met hart en ziel. Dat maakt De Hoop heel bijzonder.”

“Een vrij nieuw initiatief zijn De Huizen van Hoop. Er is nu een Huis in Dordrecht en twee in Gorinchem, gewoon in de wijk. En dit willen we verder uitbreiden. De huizen zijn kleinschalig van opzet. Het is wat minder beschermend, bewoners zijn een stukje zelfstandiger, maar wonen nog niet op zichzelf. In elk Huis wonen ook twee kernbewoners, of kerngezinnen, die een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat en de bewoners ondersteunen in hun herstelproces. In vergelijking met Beschermd Wonen is je werk in een Huis van Hoop wat kleinschaliger.”

Terug naar de pagina

Huis van Hoop

Het Huis van Hoop is een bijzondere vorm van Beschermd Wonen. Doel is stabilisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling is of was. De zorg die geboden wordt, valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor de zorg bij Beschermd Wonen is een indicatie nodig.

Verder lezen over Huis van Hoop