Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) Arjen Catsburg (44): “Na mijn studie HBO-V ging ik aan de slag bij De Hoop en heb de opleiding SPV gedaan. Ik kreeg te maken met mensen die diep in nood zaten. Veel mensen hadden behoefte aan invulling van de leegte, zingeving. En daar is aandacht voor bij De Hoop.”

“Inmiddels doe ik de opleiding tot verpleegkundig specialist. Als SPV heb ik veel contact met cliënten. Klachten variëren van verslavingsproblematiek en psychiatrie tot lichte problematiek (basis-ggz). Behandeling gaat volgens richtlijnen en protocollen en bepaal je samen met onder andere de psycholoog en psychiater. Als SPV deed ik ook veel externe projecten. Ik was betrokken bij een gemeentelijk bemoeizorgteam en had veel contact met mensen die nergens geplaatst konden worden, zorg mijdend waren of problematiek hadden waar meer acute zorg nodig was. Naast het poliklinische/ambulante werk is dit ‘outreachende’ werk bij De Hoop echt in ontwikkeling.”

“Voor je eigen beroepsontwikkeling is werken bij De Hoop echt serieus interessant. Het gaat om het opzoeken van het spanningsveld tussen professionaliteit en zingeving."

“Er is veel dynamiek bij De Hoop. Dat geeft ruimte om zelf je agenda in te delen. Ik doe nu bijvoorbeeld veel deskundigheidsbevordering bij collega-instellingen. Ik spreek dat zelf af en ga daarnaartoe. Dat is hartstikke leuk. Die ruimte is er bij De Hoop en daar spring je op in.”

“De Hoop is ook goed in het bundelen van de christelijke ggz op landelijk niveau. We werken samen met andere identiteitsgebonden organisaties. Ook hebben we veel contacten met de poli’s op onze andere locaties en met onze concerninstellingen.”

“Voor je eigen beroepsontwikkeling is werken bij De Hoop echt serieus interessant. Het gaat om het opzoeken van het spanningsveld tussen professionaliteit en zingeving. Dat past bij de nieuwe stroming in de ggz. Ook praten over, maar zeker ook invullen van, thema’s als eenzaamheid in plaats van gelijk kiezen voor medicatie. Er is veel ruimte om hierover na te denken en te doen en dat is ook voor je eigen geloof inspirerend.”

“Cliënten zie je veranderen en opknappen door de aandacht voor zingeving. Dat motiveert mij enorm. Het was altijd mijn wens om werk te doen vanuit mijn geloof. Te weten waarvoor je het doet. Werk dat direct te maken heeft met het Koninkrijk van God. Bij De Hoop is dat mogelijk.”

Meer over werken als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij De Hoop