Beschermd Wonen biedt zorg aan mensen met ggz-problematiek en mensen die te maken hebben gehad met (ernstige) verslavingsproblematiek. Onze bewoners verschillen in leeftijd, achtergrond en kenmerken. Je kunt denken aan mensen met autisme, mensen die intensieve begeleiding nodig hebben als gevolg van langdurige dak- of thuisloosheid of verslavingsproblematiek. In deze woonvorm wordt daarom groot belang gehecht aan zorg op maat.

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig of beschikbaar afhankelijk van de zorg die jij nodig hebt. Leven met een verslaving of psychische ziekte kan heel eenzaam zijn. Vaak is er sprake van (zelf)stigma’s zoals (on)uitgesproken reacties van de mensen om je heen. Zoals ‘dus jij bent verslaafd geweest’ of ‘je hebt in de psychiatrie gezeten’. Dit heeft ernstige invloed op het kennen, benutten en waarderen van je eigen mogelijkheden in het dagelijks leven. Je hebt tijd nodig om te herstellen. Om ervaringen een plek te geven en te erkennen wanneer je kwetsbaar bent. De begeleiding helpt jou daarbij in deze woonvorm.

Doel

De intensieve begeleiding richt zich, naast goede psychiatrische zorg, op herstel van de gewone dagelijkse dingen, dagbesteding, familiebanden en relaties. We richten ons in de begeleiding op jouw eigen mogelijkheden en talenten. We werken aan herstel van zelfregie en het weer op de rails krijgen van jouw leven in de maatschappij.

Als je in aanmerking komt voor Beschermd Wonen, gaat het meestal over een wat langere periode. Je kunt terecht in ons programma voor Beschermd Wonen zolang je daarvoor een indicatie hebt ontvangen. Je krijgt een persoonlijke begeleider en de hulp die je nodig hebt.

Financiën

De zorg die geboden wordt valt onder de WMO of onder de WLZ. Om in aanmerking te komen voor de zorg bij Beschermd Wonen heb je een indicatie nodig, vanuit de gemeente voor WMO of vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de WLZ. Cliënten die gebruik maken van onze beschermde woonvorm op Dorp De Hoop betalen, afhankelijk van welke indicatie, huur of een eigen bijdrage voor servicekosten. Daarnaast is er sprake van een landelijke eigen bijdrage die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt opgelegd.

Wij willen je graag helpen om een indicatie aan te vragen. Neem daarvoor contact op met onze afdeling zorgcoördinatie van Beschermd Wonen.

Je kan de afdeling zorgcoördinatie van Beschermd Wonen bereiken door hen te e-mailen: aanmeldingbw@dehoop.org