David (8) kreeg ambulante hulp bij De Hoop

David* was altijd al een stille, teruggetrokken jongen. Voor zijn ouders dus ook geen reden om te vermoeden dat er wat mis was. Toch bleek David een probleem te hebben, waarmee hij uiteindelijk bij de ambulante hulp van De Hoop terecht kwam.

“Toen David 8 was, begon het op de basisschool op te vallen dat hij niet in staat was om zijn schoolwerk te overzien en dat hij slecht contact met de andere kinderen kon maken.” Aldus Davids vader. “David kwam bij De Hoop terecht, waar een vorm van autisme en een zware depressie werden vastgesteld.” Het bericht dat hij misschien opgenomen moest worden, hakte er bij David flink in. “Hij werd boos en riep dat hij dat niet wilde. Als hij opgenomen zou worden, zou hij weglopen.” Gelukkig kon De Hoop een andere oplossing bieden. “David kreeg ambulante hulp bij De Hoop, wat betekent dat hij eerst elke twee, en later elke drie weken gesprekken had en medicatie kreeg. Zo kon hij gewoon thuis blijven wonen.”

* Deze naam is om privacyredenen gefingeerd