Niet altijd komen jongeren met een verslaving in combinatie met psychische problematiek snel in beeld bij zorgverleners. Vaak duidt middelengebruik erop dat er meer aan de hand is.

Erger voorkomen

Het beste is als we met elkaar kunnen voorkomen dat het in hun leven écht uit de hand loopt. Als er eerder hulp is, kan erger worden voorkomen. De Hoop moedigt wijkteams, jeugdreclassering en jeugdbescherming daarom aan om vrijmoedig en doortastend te zijn als er vermoeden is van dubbel diagnose. Veelal gaat het om een cannabisverslaving en daarnaast om het experimenteren met harddrugs, waarbij XTC en speed met name populair zijn. Vaak wordt de inname van alcohol gebagatelliseerd, maar zijn er regelmatig momenten van dronkenschap of aangeschoten zijn.

“Mijn dochter is hier opgenomen en daarna ambulant geholpen. Een verademing en wat heeft ze veel geleerd en is ze gegroeid!"

Korte lijntjes

De Hoop biedt deze jongeren poliklinische hulp of deeltijdbehandeling in combinatie met scholing. Waar nodig kan snel worden opgeschaald naar klinische zorg in Dordrecht; soms wordt hier direct voor gekozen. We betrekken actief het systeem en houden korte lijntjes met andere hulpverleners en ouders/verzorgenden. De poliklinische behandelgesprekken zijn individueel en deze zijn geprotocolleerd door Verslavingszorg Nederland. Over het algemeen zijn er geen lange wachttijden voor deze behandeling. De Hoop biedt kinderen en jongeren ook hulp bij enkelvoudige psychische problematiek of verslavingsproblematiek.

"Er was een goede samenwerking met artsen, psycholoog en pedagogische medewerker. Ze heeft haar leven mede aan deze mensen te danken.”

Voorbeeld casus

Een 15-jarige jongen wordt aangemeld vanwege ADHD in combinatie met fors middelengebruik. Thuis gaat het nog redelijk, maar hij ontspoort op school. Hij wordt aangemeld voor klinische behandeling, maar is hiervoor niet gemotiveerd. Hij krijgt poliklinische behandeling om hem te motiveren voor behandeling. Daarna volgt 14 weken klinische behandeling in combinatie met scholing bij De Hoop, waarvoor De Hoop nauw contact onderhoudt met zijn eigen school. Gedurende deze periode blijft de jongen abstinent, op twee momenten van terugval na, waar hij lering uit trekt. Na de klinische behandeling volgt een poliklinisch natraject van 6 weken, waarbij de UC’s telkens schoon zijn.

De medewerkers van De Hoop doen vanuit hun christelijke geloofsovertuiging meer dan hun best voor elke cliënt. Iedereen is welkom voor behandeling, ongeacht de levensovertuiging.