Belangen behartigen

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de gasten van De Hoop en wil daarom een nauw contact onderhouden met de gasten. Hiertoe komen leden van de cliëntenraad regelmatig langs op de centra om de gasten te informeren over de laatste ontwikkelingen en – heel belangrijk – om te horen wat er speelt bij de gasten.

Alle centra zijn in principe in de cliëntenraad vertegenwoordigd door een gast uit het betreffende centrum. Gasten van Crosspoint of die korter dan twee maanden bij De Hoop in behandeling zijn kunnen niet in de cliëntenraad gekozen worden. De cliëntenraad is geen klachtenraad voor zaken, waar je ook met je begeleider uit kunt komen (over je eigen behandeling bijvoorbeeld). Voor een algemene klacht (bijvoorbeeld over voeding) kun je bij de cliëntenraad terecht. De brievenbus van de cliëntenraad is in het Koetshuis op Dorp De Hoop en kan gebruikt worden om schriftelijk je wensen kenbaar te maken.

Taken van de Cliëntenraad

De belangrijkste taken van de cliëntenraad zijn:

  1. contacten onderhouden met de zorghoofden
  2. contacten onderhouden met de directie
  3. verstrekken van informatie aan gasten, bijvoorbeeld over de patiënten-vertrouwenspersoon (PVP)
  4. onderhouden van contacten met regionale cliëntenraden
  5. onderhouden van contacten met landelijke organisaties van cliëntenraden
  6. signaleren van de knelpunten binnen De Hoop, voor wat betreft wonen, leven en werken van de gasten en deze op een zo goed mogelijke wijze aan de orde stellen

Via het prikbord op de centra worden mededelingen van de cliëntenraad bekend gemaakt.