Wat is een psychose?

Iemand met een psychose is het contact met de werkelijkheid kwijt en neemt dingen waar die er niet zijn. Een voorbeeld hiervan is het horen van stemmen. In de beleving zijn die er echt, maar anderen horen ze niet. Een psychose kan gevaar of overlast opleveren voor de persoon zelf én de omgeving vanwege bijvoorbeeld onverantwoord gedrag of agressie.

Hoe weet je of jij een psychose hebt?

Iemand die een psychose heeft, merkt vaak niet dat er iets mis is. De aanloop naar een psychose wordt meestal achteraf wel herkend. Tijdens een psychose is er sprake van één of meerdere van deze symptomen:

 

  • Je bent verward en kunt niet meer geordend denken en praten.
  • Je maakt onjuiste interpretaties over een bepaalde situatie. Je bent er bijvoorbeeld van overtuigd dat anderen je kwaad willen doen.
  • Je ziet, ruikt, voelt, hoort of proeft dingen die er niet echt zijn. Dat wordt een hallucinatie genoemd.
  • Je hoort stemmen of ziet mensen die er in werkelijkheid niet zijn.
  • Je doet dingen vaak in opdracht van stemmen.
  • Je hebt concentratie- en geheugenproblemen.
Meer lezen over een psychose

Welke hulp biedt De Hoop bij een psychose?

Hoe sneller de behandeling begint, hoe beter de prognose. Zoek na een eerste psychose dus direct hulp. De Hoop helpt je om te herstellen van een psychose. We leren je de voortekenen te herkennen en helpen je om daar op een adequate manier op te reageren. Zo kan je proberen herhaling te voorkomen. De behandeling stemmen we af op jouw specifieke situatie. We kijken daarbij onder andere naar de aard en ernst van jouw klachten. We betrekken je omgeving ook bij je behandeling als je dat wilt. Deze behandelmethoden kunnen worden toegepast bij een psychose:

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.