Wat is een schizotypische persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis kunnen hun emotionele reactie niet goed laten aansluiten op de situatie waarin ze zich bevinden. Hierdoor wordt het gedrag van iemand met deze stoornis ervaren als afstandelijk, ongepast, excentriek of ongeïnteresseerd. Het zien of horen van dingen die er niet zijn, is kenmerkend voor een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsstoornis worden vaak door anderen als vreemd gezien.

Hoe weet je of jij een schizotypische persoonlijkheidsstoornis hebt?

Als je kampt met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis, voel je je vaak angstig in gezelschap. Je bent achterdochtig naar anderen. Herken je jezelf in deze beschrijving en meerdere van de onderstaande kenmerken? Zoek dan hulp om samen met een professional te onderzoeken of je een schizotypische persoonlijkheidsstoornis hebt.

Anderen vinden vaak het volgende van jou:

  • Je hebt overtuigingen die de meeste anderen niet hebben of hebt magische denkbeelden.
  • Je bent achterdochtig en wantrouwig.
  • Je denkt en praat anders dan anderen. Bijvoorbeeld heel vaag, uitgebreid of denkt in metaforen.
  • Je kampt met extreme sociale angst.
  • Anderen vinden vaak dat je je excentriek gedraagt of dat je er vreemd uitziet.
  • Je gevoelsleven is vlak en je stelt je afstandelijk op in relaties.
  • Je hebt psychoses.

Welke hulp biedt De Hoop bij een schizotypische persoonlijkheidsstoornis?

De ontwikkeling of aanleg van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis lijkt voor een groot deel erfelijk. De omgeving waarin je bent opgegroeid, kan mede bepalen of de stoornis zich wel of niet openbaart. De Hoop kent diverse methoden om je te ondersteunen bij deze stoornis. Deze persoonlijkheidsstoornis zal niet helemaal verdwijnen. We zoeken daarbij naar de vorm die het beste bij jouw situatie, je omgeving en de ernst van je klachten past. Wanneer je omgeving dat wil, bieden we ook hen ondersteuning aan. Deze behandelmethoden kunnen worden toegepast bij een schizotypische persoonlijkheidsstoornis:

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.