De woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, afdeling van De Hoop ggz, is om financiële redenen genoodzaakt te sluiten in zijn huidige opzet. Sinds het Rijk besloten heeft dat deze vorm van zorg door de lokale overheid moet worden gefinancierd, is plaatsing van cliënten uit het hele land op deze locatie steeds minder mogelijk. Horeb heeft in de afgelopen jaren dan ook te maken gehad met afnemende cliëntenaantallen. Hierdoor is het financieel niet langer op te brengen om deze relatief grootschalige voorziening toekomstbestendig open te houden.

“We nemen dit besluit met enorm veel pijn”, vertelt Bert Westerhuis, locatiemanager van Horeb. “Horeb is een bijzondere plek die voor veel mannen helend is geweest. We hebben met ons team heel hard gewerkt om goede zorg te bieden aan deze speciale groep cliënten. Ondanks de landelijke bezuinigingen is de samenwerking met de gemeente en collega-instellingen goed en de afgelopen jaren versterkt. We betreuren het dat het in deze tijd niet meer mogelijk is om dit aanbod voort te zetten. We kijken met dankbaarheid terug, omdat hier zoveel cliënten – ieder met hun eigen geschiedenis – op verhaal konden komen en weer hoop vonden voor de toekomst.”

Voor de huidige cliënten wordt in overleg met hen, met de gemeente Apeldoorn en collega-zorginstellingen gezocht naar de beste mogelijkheid om hen passende zorg te bieden. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de haalbaarheid van kleinschaliger woonvormen, zoals Huizen van Hoop. Ook zal de komende periode onderzocht worden hoe we verder gaan met ons behandelaanbod in de regio Apeldoorn, vanuit de polikliniek Midden-Nederland. De medewerkers van Horeb zullen een andere werkplek aangeboden krijgen.