Virtual reality (VR) groeit wereldwijd in rap tempo. Ook binnen de gezondheidszorg. Sinds 2021 wordt VR ook toegepast bij De Hoop. Hoe werkt het en wat zijn de voordelen? Fabine van Ginkel, psycholoog bij Hoop Online, vertelt erover.

Wat is virtual reality?

“Virtual reality is een computertechniek waarmee je via een speciale VR-bril een realistische situatie nabootst. Doordat sensoren de bewegingen van je hoofd volgen, beweegt het beeld dat je ziet mee met de beweging van je hoofd. Dit zorgt ervoor dat je het gevoel krijgt alsof je daadwerkelijk in de nagebootste omgeving deelneemt.”

Wanneer wordt het toegepast?

“Virtual reality is in te zetten voor verschillende doelen, waaronder EMDR (traumatherapie) en exposure (blootstelling). Bij EMDR haal je een traumatische herinnering op terwijl je wordt afgeleid, vaak  door het volgen van een vingerbeweging of een lampje. Dit helpt het trauma te verminderen. Reguliere EMDR-sessies met een therapeut kunnen worden uitgebreid met virtuele sessies. Als cliënt zet je dan een VR-bril op die de EMDR-sessie begeleidt. Exposure wordt ingezet bij angststoornissen. De cliënt wordt dan blootgesteld aan datgene wat de angst oproept. Via een VR-bril kan deze situatie worden nagebootst, met als doel om de angst te overwinnen.”

Hoe werkt het?

“De cliënt denkt terug aan de traumatische gebeurtenis, zet de VR-bril op en krijgt een beeld te zien. Bij EMDR is dat een soort woonkamer waarbij je een stipje volgt die steeds heen en weer gaat. Daarnaast hoor je een stem die je door de EMDR heen leidt. De stem stelt vragen die ik normaal stel, zoals: ‘Hoeveel spanning ervaar je op dit moment?’. De cliënt klikt dan op een cijfer van 0 tot 10. Bij exposure kan je bijvoorbeeld iemand met sociale angst via de VR-bril een drukke bus in laten stappen.”

Wat zijn de voordelen?

“Het geeft tijdwinst en de cliënt heeft meer eigen regie. Omdat je nu in plaats van één behandeling een extra behandeling in de week met VR kan doen, versnelt het proces. Daarnaast is de drempel lager voor de cliënt om exposure via de VR-bril te doen.”

Dit artikel is verschenen in Magazine Hoop, in de eerste editie van 2022. 

Lees het magazine terug of meld je aan om deze op je deurmat te krijgen