Met welke problemen kun je je aanmelden bij De Hoop en hoe gaat zo’n aanmelding in zijn werk? Susan Biesbroek, medewerker ATL (afdeling trajecttoewijzing en logistiek), legt het uit.

Met welke klachten kun je je aanmelden bij De Hoop?
“Je  kunt  je  aanmelden  met  verslavingsproblematiek  en  met  psychiatrische problematiek, of met een dubbeldiagnose. Bij een dubbeldiagnose is er sprake van een verslaving én een psychiatrisch probleem.”

Als je je wilt aanmelden, wat moet je dan doen?
“Je  moet  allereerst  je  huisarts  om  een  verwijsbrief  vragen.  Ons  Instroom-team  kijkt  of  we  een  passende  behandeling  kunnen  bieden.  Soms  kunnen  we  iemand  niet  helpen,  bijvoorbeeld  op  basis  van  de  problematiek of omdat iemand te ver weg van onze locaties woont om passende hulp te kunnen ontvangen.”

Wat doen jullie als iemand niet geholpen kan worden vanwege de afstand?
“Dan word je terugverwezen naar de verwijzer en wijzen we indien mogelijk op een instelling waarmee we samenwerken. Soms kan iemand behandeling krijgen via onze online polikliniek, Hoop Online, waar alleen digitaal behandeling wordt geboden. Dit kan niet bij alle problematiek.”

Wat gebeurt er als iemand niet geholpen kan worden vanwege de problematiek?
“Dan   word   je   ook   terugverwezen   naar   de   verwijzer,   soms   met   suggesties  van  de  instroommedewerker  voor  zorg  bij  een  andere  instantie.”

Je kunt klinische zorg of ambulante zorg krijgen. Wat is het verschil?
“Bij klinische zorg word je opgenomen bij een kliniek van De Hoop. Bij ambulante zorg blijf je thuis wonen en heb je regelmatig een gesprek met je behandelaar, soms aangevuld met groepstherapie. Via onze online polikliniek bieden we volledige ambulante behandeling op afstand door middel van beeldbellen en het volgen van online oefeningen.”

Als je je hebt aangemeld, hoe lang duurt het dan voordat je hulp krijgt?
“Dat  wisselt  per  locatie  en  hangt  af  van  de  zorg  die  je  nodig  hebt.  Je  kunt het beste op de website kijken voor de meest actuele informatie: dehoop.org.”

Ga naar de wachttijden