Aandacht voor zingeving is essentieel in de verslavingszorg. In de wetenschappelijke literatuur wordt hier regelmatig op gewezen. Waarom zou je het hele proces van afkicken ingaan, als je niet weet of je leven zin heeft of waarvoor je het doet? Tijdens het symposium ‘Geloof en zingeving in de verslavingszorg’ op 27 september 2018, presenteren we de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek naar de rol van zingeving en geloof bij verslaving, het welbevinden van verslaafde cliënten en het behandelresultaat.

De centrale vraag is hoe we deze wetenschappelijke inzichten kunnen doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is er nadrukkelijk aandacht voor de implicaties voor zorgvisie en concrete interventies.

Meer informatie en aanmelden

Programma

16.00 uur:   Opening door Jaap de Gruijter (voorzitter Raad van Bestuur De Hoop ggz) en dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter, rector Kicg)
16.10 uur:   Lezing door drs. Jan Teerds (Klinisch Psycholoog, De Hoop ggz):
De unieke bijdrage van religie en spiritualiteit in het voorspellen van abstinentie en psychische klachten van verslaafde cliënten: verslag van een onderzoek
16.40 uur:   Lezing door dr. Brian Ostafin (universitair hoofddocent psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen):
Meaning making, addiction and well-being
17.25 uur:   Lezing door drs. Marjolein Boomsma (docent HBO Verpleegkunde aan Hogeschool Windesheim te Zwolle):
Zingeving en verslaving: implicaties voor de zorgpraktijk vanuit perspectief van ervaringsdeskundigheid

18.00 uur
:   Pauze & maaltijd

18.45 uur:
   Lezing door drs. Wilco Sliedrecht (verslavingsarts KNMG, De Hoop ggz):
‘Geloof’ in een systematic review
19.05 uur:   Lezing drs. Henk Jan Seesink (Psycholoog/PioG, De Hoop ggz):
‘Impliciete en expliciete leerprocessen bij verslaving: de rol van overgave aan God bij christelijke patiënten’
19.35 uur:   Sluiting door dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter)

Praktische informatie

Datum en tijd: 27 september 2018, vanaf 16:00 uur
Locatie:
 De Hoop ggz, Dordrecht
Kosten: €45,- (inclusief maaltijd). De kosten voor studenten zijn €22,50.
Voor collega’s van De Hoop ggz geldt een gereduceerd tarief. De kosten worden achteraf verrekend vanuit het centrale opleidingsbudget.
Accreditatie is aangevraagd: NVvP, VVGN, FGzPt.
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) Nederlandse Verenging voor Psychiatrie (NVvP) en NIP K&J herregistratie heeft de nascholing geaccrediteerd met 3 punten, NIP K&J behandeling, diagnostiek en overige taken 0,5 punt.

Aanmelden voor dit symposium