28 november 2023
De Hoop gaat gegevens over de zorgvraagtypering aanleveren bij de NZa. Dit gaat over de periode juli 2022 – juli 2023. Sinds augustus liep er een rechtszaak van meerdere partijen tegen de NZa rondom deze gegevensaanlevering, maar deze rechtszaak hebben zij verloren. Hierop is geadviseerd om aan te gaan leveren bij de NZa en De Hoop sluit zich hierbij aan.

Wil je niet dat deze gegevens naar de NZa worden gestuurd? Dan kan je de privacyverklaring ingevuld inleveren bij je behandelaar of begeleider.

31 augustus 2023
De Raad van Bestuur van De Hoop heeft besloten de aanlevering van de cliëntgegevens voorlopig uit te stellen. Dat is besloten naar aanleiding van de recent aangespannen rechtszaak tegen de NZa. Dit blijft in ieder geval zo tot de definitieve uitspraak van de rechtszaak.

12 september 2022
De NZa heeft laten weten dat zij het ophalen van de gegevens hebben uitgesteld van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens wil de redenen voor het verkrijgen van de cliëntinformatie nog beter onderzoeken.

Ondertussen blijft het mogelijk de privacyverklaring in te leveren bij je behandelaar of begeleider.

21 juli 2022
Vandaag is een artikel in Trouw verschenen met de kop: “Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten”. We willen je graag helderheid geven over de betekenis van dit bericht.

De gegevensuitwisseling waar in het artikel op wordt gedoeld zal pas plaatsvinden vanaf oktober 2022. Op 1 juli 2022 is het moment wanneer de registratie van de gegevens start. Op dit moment is er dus nog geen sprake van gegevensoverdracht naar de Nederlands Zorgautoriteit.

Wanneer je in behandeling bent bij De Hoop kan je aangeven dat je niet wilt dat de gegevens worden doorgezet naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat kan door een privacyverklaring in te vullen met je behandelaar of begeleider.