Oratie Dr. J. Schaap-Jonker: Herstel, hoop en compassie - contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsychologie

14 juni aanvaardt Dr. J. Schaap-Jonker haar ambt als bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is benoemd vanwege het Kennisinstituut christelijke ggz, een samenwerking tussen De Hoop ggz en Eleos. De titel van de inaugurele rede is: Herstel, hoop en compassie – contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsychologie.

Hanneke Schaap zegt daar zelf over: “In mijn vakgebied staan de relaties tussen psychische klachten en religie en zingeving centraal. Focus van mijn onderzoek is existentieel herstel, dat hoop en zingeving, geloof, en identiteit omvat. Mijn stelling is dat existentieel herstel richtinggevend is voor klinisch herstel: als je weet waarvoor je het doet, als je hoop hebt, knap je sneller op van bijvoorbeeld een depressie. Hiernaar is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan.”

"Als je weet waarvoor je het doet, als je hoop hebt, knap je sneller op van bijvoorbeeld een depressie."

“Bij dit onderzoek verdient de inhoud van religie en zingeving aandacht. In existentieel herstel speelt de dynamiek van oordeel en aanvaarding een belangrijke rol: als je je met compassie kunt verhouden tot psychisch lijden, die compassie ook ervaart bij anderen en mogelijk bij God, draagt dat bij aan welbevinden en herstel. Dit is relevant vanwege het (zelf)stigma dat psychische stoornissen nog steeds hebben. In mijn rede zal ik de implicaties voor de wetenschap, geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor kerken en geloofsgemeenschappen uitwerken.”