Sinds kort kunnen mensen met (complexe) persoonlijkheidsproblematiek terecht bij De Hoop voor een behandeling in deeltijd. Hierbij komt iemand meerdere keren per week naar De Hoop voor behandeling gedurende een langere tijd. Er worden twee soorten trajecten aangeboden.

Bij de deeltijdbehandeling persoonlijkheidsproblematiek (DT-P) ontvangt de cliënt een intensieve behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Door middel van diverse (groeps)therapieën krijgen de cliënten inzicht in de problematiek en krijgen ze weer zelfregie. De behandeling is in principe ambulant, dus door middel van gesprekken, maar als het nodig is om iemand kort op te nemen in de kliniek is dit ook mogelijk.

"We zien dat er in Nederland een behoefte is ontstaan voor deeltijdbehandeling."

Uniek

Het andere traject is de deeltijdbehandeling uniek (DT-U). Dit is een op maat gemaakte samenstelling van verschillende behandelonderdelen, waarmee zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt. Deze vorm is met name geschikt voor mensen die vaak al een lang zorgtraject achter de rug en hebben meerdere behandeltrajecten hebben doorlopen. Het behandelprogramma kenmerkt zich door een groot aanbod van groepsbehandeling, aangevuld met de mogelijkheid voor individuele behandeling. Op deze manier biedt het de deelnemers de structuur die zij nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen.

Alex Begeman, een van de initiatiefnemers van het nieuwe behandelaanbod en tevens klinisch psycholoog bij De Hoop: “We zien dat er in Nederland een behoefte is ontstaan voor deeltijdbehandeling. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek zijn vaak gebaat bij de wat langdurige behandelingen. Tegelijkertijd zien we dat klinische behandelingen steeds meer afnemen in behandelduur, vanwege de kosten. Door het aanbieden van de deeltijdbehandeling kunnen mensen toch langdurig intensief behandeld worden.”

Verslaving en persoonlijkheidsproblematiek

“Waar De Hoop goed in is, en wat ook redelijk uniek is in Nederland, is dat we verslaving en persoonlijkheidsproblematiek samen kunnen behandelen. Ook vormt het thema zingeving een belangrijk onderdeel bij de deeltijdbehandeling. We bieden dat aan vanuit onze christelijke identiteit, maar mensen kunnen daar ook hun eigen invulling aan geven. Bij de deeltijdbehandeling kijken we naast het verminderen van klachten, ook naar functioneel herstel, zodat iemand ook in het dagelijks leven zijn of haar rollen weer goed kan vervullen.” Voor meer informatie over deze behandelvorm: https://dehoop.org/deeltijd.  

"Waar De Hoop goed in is, en wat ook redelijk uniek is in Nederland, is dat we verslaving en persoonlijkheidsproblematiek samen kunnen behandelen"