Op 28 oktober 2016 vindt de lancering plaats van de Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid (FZGG). De feestelijkheid zal plaatsvinden als sluitstuk van het congres ‘Psychiatrie & Zingeving’ in Dordrecht. De Federatie formaliseert een samenwerking van vijf Nederlandse organisaties die actief zijn op het terrein van GGZ, wetenschap, zingeving en religie.

De kernleden die in de FZGG samenwerken zijn:
– KSGV (Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, vanouds Katholiek Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid),
– Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP),
– Stichting Psychiatrie en Religie,
– Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg (van Dimence),
– Kicg (Kennisinstituut christelijke ggz) van Eleos en De Hoop.

De vijf organisaties hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en diverse doelstellingen. Arjan Braam van het KSGV licht toe: “de organisaties werken nauw samen in de federatie op die terreinen waarin hun activiteiten overlappen, maar zonder in te boeten aan eigen identiteit”. De samenwerking heeft primair tot doel de afstemming van congressen en andere studiebijeenkomsten, alsook de legitimering van het gezamenlijke onderwerp van aandacht. Hierop vult Bart Gooijer van de CVPPP aan: “het is ook denkbaar dat we vanuit de federatie in de toekomst op meer gebieden samenwerken, zoals voor het faciliteren van onderzoek en het bieden van een platform voor wetenschappelijke publicaties op het terrein van GGZ, religie en zingeving.” De activiteiten worden bekendgemaakt op de website van de Federatie, www.fzgg.nl.

Naast genoemde kernleden staat de Federatie ook open voor gastleden.