94% van de cliënten van Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) De Hoop ggz, beveelt de ontvangen zorg aan bij anderen. Dat blijkt uit de Rapportage Jeugdthermometer GGZ KJP De Hoop ggz 2018. De GGZ Jeugdthermometer is een instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren kunnen onderzoeken hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg, inclusief de begeleiding van ouders, waarderen.

Jeroen Besuijen, afdelingsmanager Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Hoop ggz, ziet in de tevredenheidsmeting een aansporing om door te blijven gaan op de ingeslagen weg. Jeroen: “De zorg die wij bieden, stemmen we af op de behoefte van de cliënt. Bij ons staat de cliënt altijd centraal. Dat dit ook zo wordt ervaren door de cliënt en zijn/haar ouders, maakt ons als KJP-team trots. Maar het is geen aanleiding om te achterover te leunen. De waardering stimuleert ons dan ook om door te blijven gaan en onze zorg nog verder te verbeteren waar dat mogelijk is.”

"De waardering stimuleert ons om door te blijven gaan en onze zorg nog verder te verbeteren waar dat mogelijk is."

Kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten is voor De Hoop ggz heel belangrijk. Meer informatie over hoe De Hoop haar behandelingen evalueert en hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt, is te lezen op onze website. Daar zijn tevens de meest recente Benchmarkrapportages over de tevredenheid van cliënten te vinden.

Meer informatie over kwaliteit