Een verandering van financieel systeem heeft invloed op alle vlakken van een zorgorganisatie. Zo heeft de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) ook voor de nodige roering gezorgd bij De Hoop. Nu, drie maanden later, kijken we terug op de implementatie en het resultaat.

Op de foto: Een succesvolle afronding van de samenwerking tussen De Hoop en P5COM. V.l.n.r. Petronella de Haan (Directeur Zorg van De Hoop) , Petra de Leede (Project Director bij P5COM), Perla Breedveld (Managing Consultant bij P5COM) en Irene Blom (voorzitter Raad van Bestuur De Hoop).

Begrijpen en toepassen
‘Met de invoering van een nieuw financieringsstelsel is het de uitdaging om deze zo goed mogelijk te begrijpen. En deze vervolgens juist in te zetten binnen de organisatie.’ vertelt Petronella de Haan, directeur zorg van De Hoop. ‘Zo was één van de landelijke doelstellingen van het ZPM het verminderen van de registratie voor behandelaren. Dat bereik je niet meteen. Het proces daarnaartoe is leren, met vallen en opstaan. De eerste ervaringen ten aanzien van het verminderen van de registratiedruk zijn positief.’

Pionieren
Ter ondersteuning van de implementatie is de hulp ingeschakeld van projectleider Perla Breedveld, werkzaam bij P5COM. Ze heeft gestuurd op een grondige voorbereiding. Perla Breedveld: ‘Het Zorgprestatiemodel is voor iedereen nieuw, hierdoor ben je met elkaar aan het pionieren. Het was een uitdaging om het landelijke programma goed te vertalen naar de realiteit en soms ook te moeten afwachten op landelijke uitleg en besluiten. Je wilt als organisatie zo goed mogelijk voorbereid zijn, maar de landelijke informatie was niet altijd even helder. We hebben ons daarom gefocust op onze sfeer van invloed en dat heeft goed uitgepakt!’

"Ik ben enorm trots op alle collega’s die hebben meegewerkt. Het was dan ook een bevestiging om te horen dat een kracht van de organisatie de bevlogenheid van de collega’s is geweest."

Kracht van de implementatie
De overgang van op 1 januari 2022 van D(B)BC naar ZPM is goed verlopen. ‘Technisch zijn alle dossiers juist afgesloten en omgezet naar ZPM trajecten. We hebben groot ingezet om alle dossiers zoveel mogelijk correct gevuld te hebben voor 1 januari. Dat was een grote klus, maar het is gelukt met dank aan het harde werk van alle dossiervoerders en behandelaars. Door deze voorbereiding hebben we weinig herstelwerkzaamheden hoeven doen na de overgang naar het ZPM.’ Petronella vult aan: ‘Het was inderdaad echt een team-effort. Ik ben enorm trots op alle collega’s die hebben meegewerkt. Het was dan ook een bevestiging  om van Perla te horen dat een Strength van de organisatie de bevlogenheid van de collega’s is geweest. Er werd eigenaarschap getoond ten behoeve van het goed implementeren van het ZPM. We kijken terug op een succesvolle overgang.’

De toekomstige uitdagingen
En de toekomst? ‘De overgang is afgerond, maar we zijn nog niet klaar.’ vertelt Petronella. ‘We hebben nog een aantal uitdagingen voor ons. Het uitvoeren van de maandelijkse facturatie moet nog plaatsvinden en daarbij zijn we nog aan het onderzoeken wat de beste manier is om grip te hebben op de resultaten en hieraan sturing te geven als organisatie. Ook streven we ernaar het ZPM nog meer te verweven met de inhoud en kwaliteit van zorg. Perla sluit af met: ‘En dat optimaliseren kost tijd, waarbij herhaling van informatie een belangrijke tool is.’

Meer informatie over adviesbureau P5COM