​​​​HopeAlive, een van de domeinen van de Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid, begon in april 2017 met 30 belgasten en biedt inmiddels informele zorg en nazorg voor 200 belgasten. Het team van HopeAlive heeft telefonisch contact met de oud-cliënten van De Hoop en hanteert de presentiezorg: een luisterend oor en aandacht.

De overgang van een klinische opname terug naar huis is vaak een grote stap. HopeAlive spant zich ervoor in om hen zo snel mogelijk te bellen na thuiskomst. In de afgelopen jaren is gebleken dat HopeAlive hard nodig is als ondersteuning in de fase van herstel en/of abstinent blijven. HopeAlive houdt bijvoorbeeld in de gaten of oud-cliënten de nazorg hebben geregeld en of zij ook daadwerkelijk naar hun afspraken gaan. Daarmee draagt HopeAlive eraan bij dat de wachtlijsten niet nog langer worden.

Veel oud-cliënten wonen alleen en hebben te kampen met eenzaamheid. Door middel van HopeAlive kunnen zij hun verhaal doen en hun hart luchten.

Lees meer over HopeAlive