“Ik heb wel wat spierpijn in mijn schouder”, zegt een van de vrijwilligers, terwijl de ander aangeeft ontzettend zin te hebben in een kop koffie. Het is vandaag ‘Heel Dordrecht Doet’. Een aantal medewerkers van de gemeente Dordrecht is vandaag bij De Hoop om de handen uit de mouwen te steken.

Een deel van de medewerkers is bezig met de groenvoorziening: schoffelen, onkruid wieden, maaien, kantsteken en de groenstroken bijwerken. Een team van vijf medewerkers is op de Spuiweg bijeengekomen voor een brainstormsessie over vastgoedstrategie met als centrale vraag: hoe, waar en waarvoor gaan we onze panden in de toekomst zo goed mogelijk inzetten?

Een van de vrijwilligers, een MT-lid bij de gemeente, geeft aan dat hij het leuk vindt om op deze manier een keer betrokken te zijn bij De Hoop: “Ik voer wel eens gesprekken bij De Hoop, dus ik vind het wel heel leuk om op deze manier bezig te zijn”. Een andere medewerker is net vier dagen begonnen als organisatieadviseur bij de gemeente Dordrecht: “De afgelopen dagen ben ik heel veel bezig geweest met kennismakingsgesprekken. Dus dan is dit wel even leuk, lekker met je handen bezig zijn”.

Johan Klein, projectleider buddy- en vrijwilligersbeleid bij De Hoop beaamt dat. “De mensen die hier vandaag zijn voor Heel Dordrecht Doet bekleden verschillende functies binnen de gemeente. De een is verantwoordelijk voor de verkeerslichten in Dordrecht, de ander is manager, weer iemand anders is veel bezig met maatschappelijke ontwikkeling of organisatieontwikkeling. Ze willen graag helpen en kiezen er bewust voor om met hun handen bezig te zijn”.

Jaarlijks organiseert de gemeente Dordrecht een bijeenkomst voor al haar medewerkers, om op frisse en nieuwe manieren naar de inhoud van hun werk te kijken: de Dag van je Werk. Onder het motto Heel Dordrecht Doet stellen medewerkers van de gemeente Dordrecht handen en hersenen beschikbaar om met Dordrecht en Dordtenaren aan de slag te gaan.