​​​Vrijdag 14 juni sprak Hanneke Schaap-Jonker haar rede uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie. Dit hoogleraarschap is vanwege het door De Hoop en door Eleos opgezette Kennisinstituut christelijke ggz (KICG).

​In haar oratie benadrukte Hanneke het belang van religie en zingeving voor de klinische praktijk, de wetenschap en de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging. Ze deed dit aan de hand van de volgende vier stellingen:

  1. In de klinische godsdienstpsychologie is de inhoud van religie en zingeving van wezenlijk belang voor het begrijpen van de functie ervan.
  2. Existentieel herstel is richtinggevend voor klinisch herstel.
  3. Religie en zingeving zijn dynamische en multidimensionale constructen en moeten ook als zodanig onderzocht en gemeten worden binnen de klinische godsdienstpsychologie, juist met het oog op beloop van klachten en behandelresultaat.
  4. Bij de bestudering van religie en spiritualiteit in relatie tot psychische ziekte en herstel is het van belang dat psychologie en theologie een kritische dialoog voeren.

Hanneke benadrukt, kortom, hoe belangrijk en noodzakelijk het is dat religie en zingeving (spiritualiteit) voluit betrokken worden in de behandeling van mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen, omdat anders onvoldoende recht wordt gedaan aan de hulpvraag van cliënten. Hiermee positioneert Hanneke de bijzondere leerstoel met betrekking tot toekomstig onderzoek en onderwijs.

Lees de volledige tekst van haar oratie