Stichting Eleos en De Hoop starten samen het Kennisinstituut voor christelijke ggz. Dit nieuwe instituut gaat onderzoek doen op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en christelijk geloof.

Geloof heeft invloed op het psychisch functioneren, en omgekeerd. Het nieuwe kennisinstituut wil hier nader onderzoek naar doen, en resultaten ook toespitsen richting de behandeling.

Rector

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is benoemd tot rector van het instituut. Zij is hiernaast werkzaam als godsdienstpsycholoog bij de Rijksuniversiteit van Groningen. Andere medewerkers komen vanuit de gelederen van Eleos en De Hoop. Het instituut start met drie onderzoekslijnen: Het effect van geloof; Geloven onder invloed; en NaastENzorg. Verder richt het Kennisinstituut voor christelijke ggz zich op toerusting van ambtsdragers en het uitbrengen van publieksvriendelijke publicaties.

"Het belang van christelijke ggz is te groot om alleen voor onszelf te houden"

Ontwikkelen

Hanneke Schaap: “Natuurlijk zijn er eerder initiatieven geweest binnen de driehoek onderzoek, geloof en hulpverlening, en op die basis bouw ik ook graag voort. Met dit nieuwe instituut is het de bedoeling om wat er al ligt verder door te ontwikkelen en om de thematiek structureel op alle agenda‚Äôs te houden.”

Samen

De krachtenbundeling van Eleos en De Hoop is een logische stap. Gijsbert Buijs, bestuurder van Eleos, legt uit: “Christelijke zorg heeft een duidelijke meerwaarde. Door de kennis op het gebied van verslavingszorg van De Hoop te bundelen met de kennis van de psychiatrie van Eleos wordt er een belangrijke stap voorwaarts gedaan.” Jaap de Gruijter, bestuurder bij De Hoop voegt toe: “Het belang van christelijke ggz is te groot om alleen voor onszelf te houden. We mogen ontvangen en uitdelen, ook waar het gaat om kennis.”

Experts

Religie bevordert de sociale cohesie, blijkt uit onderzoek. Dit werd in 2013 nogmaals bevestigd door het CBS. Eleos en De Hoop vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien waarom christelijke ggz waardevol is voor de maatschappij.