De Hoop ggz is gestart met een Huis van Hoop in de binnenstad van Dordrecht. Dit is een vernieuwende vorm van beschermd wonen waar cliënten deel uitmaken van een kleinschalige woon- en leefgemeenschap.

In het Huis van Hoop woont een gastgezin dat geschoold is voor hulpverlening. Er is plaats voor twaalf bewoners. Naast het gastgezin krijgen de cliënten begeleiding van een aantal professionele hulpverleners van De Hoop ggz. Ook is er een inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Participatiemaatschappij

Door alle veranderingen in de zorg is de periode van intramurale begeleiding van vrijwel alle zorgtrajecten veel korter geworden. Het Huis van Hoop biedt uitkomst voor diegenen die na deze behandeling (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is het een mooi voorbeeld van hoe de participatiemaatschappij in de praktijk kan functioneren. Bij het Huis van Hoop zijn veel vrijwilligers betrokken. Ook helpen ervaringsdeskundigen (oud-cliënten) de bewoners van Huis van Hoop met tips en ondersteuning om de problematiek waarvoor men in behandeling is het hoofd te bieden. Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz: “We zijn blij dat we in tijden van bezuinigingen en veranderingen nieuwe initiatieven kunnen starten. Op vernieuwende manieren willen we kwetsbare mensen op weg blijven helpen naar een nieuw leven.” Voor de toekomst houdt De Hoop ggz de mogelijkheid open om meerdere Huizen van Hoop te realiseren.

"Op vernieuwende manieren willen we kwetsbare mensen op weg blijven helpen naar een nieuw leven"

Bewoners Huis van Hoop

Alle bewoners hebben een indicatie voor beschermd wonen, wat betekent dat het Huis van Hoop gericht is op langdurige zorg. De cliënt heeft veelal een voorliggend behandeltraject afgerond voor langdurige psychiatrische problematiek of verslaving. Samen met een persoonlijke begeleider werkt de cliënt aan het verkrijgen, vergroten of behouden van zijn of haar autonomie en zelfredzaamheid.

Het Huis van Hoop heeft als doel bewoners structuur te bieden en om te voorkomen dat men terugvalt in de problematiek waarvoor men is behandeld. De bewoners van het Huis van Hoop vormen een gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit, waarin ze met elkaar meeleven, samen koken of bijvoorbeeld de boodschappen doen. Hierdoor ontstaat een hechte gemeenschap en wordt onderling steun geboden.

Samenwerking

Het eerste Huis van Hoop is gevestigd in een pand van Stichting Nitzana. Stichting Nitzana wil er in 2016 starten met vrouwenopvang. Tot die tijd huurt De Hoop het pand van Nitzana en traint ze de medewerkers van Nitzana. Begin 2016 zal het

Huis van Hoop van De Hoop ggz verhuizen naar een ander pand in Dordrecht en zal Stichting Nitzana de deuren van de vrouwenopvang openen.