De Hoop is een nieuwe afdeling rijker: de Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid. Binnen De Hoop wordt al jaren gebruik gemaakt van de inzet van deze deskundigheid. De wens van de organisatie is om nog meer te doen om cliënten die in De Hoop verblijven de kans te bieden uit te groeien tot gediplomeerde ervaringsdeskundigen.

Het doel van de Interne Opleidingsschool is het bieden van stage, coaching en interne en externe opleiding aan cliënten en oud-cliënten van De Hoop die willen leren om hun levenservaring op een professionele wijze in te zetten voor anderen.

Streven

Initiatiefnemers Sjaak Monster en Jules Rasoelbaks, beiden ervaringsdeskundigen binnen De Hoop, hebben hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze opleidingsschool. Samen met een groep oud-cliënten gaan zij leiding geven aan een grote groep junior ervaringswerkers, voornamelijk cliënten van De Hoop. Deze groep gaat zich inzetten op een aantal terreinen binnen en buiten De Hoop. Het streven is dat zij uiteindelijk uitgroeien tot gediplomeerde ervaringsdeskundigen.

Ondersteuning

Naast het stage lopen op afdelingen van De Hoop ligt het accent op de ondersteuning van het werk, zowel intern als extern. De cliënten helpen bijvoorbeeld bij het werk van Bye Bye Bajes. Daar bezoeken zij gedetineerden die bij De Hoop opgenomen willen worden. Ook bieden ze ondersteuning bij HopeAlive door middel van telefonisch contact met cliënten die de instelling verlaten, bij Opvang Slachtoffers Mensenhandel, het Promotie Team van De Hoop, Stay Clean (christelijke variant van de AA en NA) en de opzet van therapeutische werkweken. Ook sport is een belangrijk onderdeel van de opleidingsschool. Hierdoor zijn allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan met Sportbedrijf Dordrecht. Zij bieden cliënten van De Hoop een City-trainers cursus aan die in maart 2016 gaat beginnen. De Opleidingsschool is gehuisvest op Dorp De Hoop aan de Provincialeweg 70 in Dordrecht.

Lees meer over de Interne Opleidingsschool