​Op 7 mei 2020 heeft De Hoop, voor het vijfde jaar op rij, het Keurmerk Basis GGZ in ontvangst genomen. Hiermee laat zij zien zich extra in te spannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. De Hoop heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 te voldoen.​

De normen Keurmerk Basis GGZ 2020 in hoofdlijnen:

  • Samen beslissen – De Hoop biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.
  • Generalistisch handelen – De Hoop biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.
  • Transparant zijn – De Hoop stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.
  • Continu leren & verbeteren – De Hoop verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.
  • Innoveren – De Hoop is innovatief.
  • Kennis delen – De Hoop draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

De Hoop ggz blijft het gehele lopende jaar (2020) geregistreerd als Keurmerkdrager.

Meer lezen over De Hoop en kwaliteit