Op 10 april 2019 heeft De Hoop ggz, voor het vierde jaar op rij, het Keurmerk Basis GGZ in ontvangst genomen. Hiermee laat zij zien zich extra in te spannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. De Hoop heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2019 te voldoen:

  • De behandeling is kortdurend, gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt en berust op een gestructureerde gezamenlijke besluitvorming;
  • De Hoop werkt generalistisch waarbij de cliënt en diens netwerk het uitgangspunt zijn;
  • Zorg aan cliënten met chronische problematiek is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt;
  • De Hoop stelt keuze-informatie voor de cliënt beschikbaar op de eigen website (informatie over het zorgproces en uitkomstmaten);
  • De Hoop draagt bij aan transparantie over uitkomsten van zorg;
  • De Hoop is innovatief en verbetert de dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens;
  • De Hoop draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

De Hoop ggz blijft het gehele lopende jaar (2019) geregistreerd als Keurmerkdrager.

Meer lezen over De Hoop en kwaliteit