De Hoop en zorggroep ZGWA gaan actief samenwerken om de patiëntenzorg van huisartsen in de regio verder te optimaliseren en om de verwijzing van patiënten naar de psychiatrische zorg en verslavingszorg verder te stroomlijnen. Op 20 april 2016 ondertekenden Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop en John Geurts, medisch directeur van zorggroep ZGWA, hiervoor een intentieverklaring.

De samenwerking komt ten goede aan patiënten van huisartsen die zijn aangesloten bij zorggroep ZGWA, in de regio’s Drechtsteden en West Alblasserwaard. Er is vanaf nu bijvoorbeeld een directe mogelijkheid voor de aangesloten huisartsen en POH-ggz’s om specialisten van De Hoop te consulteren over specifieke casussen in hun praktijk. Daarnaast biedt De Hoop bij- en nascholing op het gebied van psychiatrie en verslaving aan de aangesloten artsen. Verder maken de twee partijen concrete afspraken over doorverwijzing en onderhouden ze nauwe contacten, bijvoorbeeld om elkaar rechtstreeks te informeren over relevante veranderingen.

Korte lijnen

John Geurts: “Een goed georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg is een groot goed. Wij zijn blij met gestructureerde afstemming en samenwerking met De Hoop, want dit bevordert mede de kwaliteit van huisartsgeneeskundige zorg in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.” Jaap de Gruijter vult aan: “We onderhouden graag korte lijnen met zorggroep ZGWA en delen graag onze specifieke kennis op het gebied van psychiatrie en verslaving. Dit zal de zorg aan mensen in de regio die te kampen hebben met problemen op deze gebieden zeker ten goede komen”.

"Dit zal de zorg aan mensen in de regio die te kampen hebben met problemen op deze gebieden zeker ten goede komen."

Zorggroep ZWGA en De Hoop

Zorggroep ZGWA is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen willen staan voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. De Hoop is een christelijke hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang.

Meer informatie over Zorggroep ZGWA