De Hoop ggz en Chris en Voorkom! gaan samenwerken om elkaar op het gebied van de zorgketen en kennis te versterken, zo maken beide partijen bekend. De overeenkomst is gesloten voor vier jaar en gaat per 4 oktober in.

Beide organisaties gaan samenwerken door het op elkaar aansluiten van de zorgketen, door het samen participeren in concreet aanbod, door het benutten van elkaars kennis, door het gezamenlijk mobiliseren van de achterban en gezamenlijk optrekken in subsidie- en aanbestedingstrajecten richting gemeenten en jeugdzorgregio’s. Een belangrijk punt voor de samenwerking is het feit dat beide organisaties hun grondslag vinden in de christelijke identiteit. Daarnaast liggen hun activiteiten op het gebied van zorg voor jeugd.

Voor het versterken van elkaar op verschillende gebieden stelt Chris en Voorkom! stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de interne opleidingsschool voor ervaringsdeskundigheid van De Hoop ggz. Daarnaast onderzoeken beide organisaties de mogelijkheden om gebruik te maken van de expertise van Chris Chat en Connect voor de ontwikkeling van eHealth bij de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) bij De Hoop ggz. Ook willen de partijen samen optrekken richting de gezamenlijke achterban die vanuit zijn christelijke identiteit opkomt voor kwetsbare kinderen en jongeren: in gebed, actie, vrijwilligerswerk en financiële giften. De organisaties richten zich hierbij op de jeugd.

“We zijn ervan overtuigd dat wij elkaar echt kunnen versterken en dat een nauwe samenwerking in ieders belang is,” aldus André Jongepier, interim-directeur van Stichting Chris en Voorkom! “We geloven in samenwerken om onze doelgroepen beter te kunnen bedienen.” Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz, voegt daaraan toe: “Als organisaties vullen we samen in wat Gods Woord zegt dat we mogen doen voor de ander. God schakelt onvolmaakte mensen in voor Zijn volmaakte plan.”

Over De Hoop ggz en Stichting Chris en Voorkom!
De Hoop ggz helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving.
Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Daarnaast verzorgt ze trainingen, voorlichtingen en coaching op basis van deskundigheid op het gebied van pastorale zorg en preventie. Voorkom! geeft preventielessen over drugs, alcohol, gokken, roken en internet. Hierin staat centraal dat leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.