De Hoop is de eerste instelling voor verslavings- en geestelijke gezondheidszorg die de medicatiemodule uit de VIPP GGZ met vereenvoudigd gebruik van UZI-pas heeft behaald. Hiervoor hebben zij de vereenvoudigde toepassing van de UZI-middelen ingevoerd om medicatiegegevens op te halen via het LSP. Het is de derde GGZ-instelling op rij die met de VIPP-subsidie een efficiëntieslag doorvoerde in het behandelproces.

Op de foto v.l.n.r. Zweder Bergmans, Rinske Holthuis en Ton Vink. Zweder Bergmans overhandigd hen een sleutelbos, als symbool van de tokens in de vereenvoudigde toepassing van de UZI-middelen.

Minder gedoe voor behandelaren

De vereenvoudigde toepassing van de UZI-middelen is een nieuwe technologie die zorgt dat bij het benaderen van het LSP de tokens vooraf zijn gevalideerd met een UZI-pas. De tokens blijven geldig zolang een behandeling duurt. Omdat de tokens zijn ingebouwd in het Elektronisch Voorschrijf Systeem hoeft de UZI-pas niet steeds opnieuw te worden gebruikt voor het ophalen van gegevens. Veel minder gedoe voor behandelaren die vlak voor de behandeling van hun cliënt snel de meest actuele medicatiegegevens willen hebben.

Overweging en opbrengst

“We hebben gekozen om hierin te investeren, omdat we na overleg met onze voorschrijvers tot de conclusie kwamen dat de winst van de methode erg groot zou zijn”, vertelt Ton Vink, directeur Beleid en Innovatie bij De Hoop. “De technologie had zichzelf toentertijd nog niet bewezen, maar het te nemen risico was acceptabel doordat er al pilots met succes waren afgerond. Het werpt nu zijn vruchten af. Het brengt tijdsbesparing en meer efficiëntie in het proces.”

Koen Vos heeft als verslavingsarts bij De Hoop een belangrijke rol gehad bij de introductie van het LSP en het vereenvoudigd gebruik van de UZI-middelen. Hij vertelt: “Het medicatiegebruik van de cliënt moesten we voorheen zelf opvragen bij de cliënt of de apotheek. Nu worden alle beschikbare medicatiegegevens automatisch opgehaald via het LSP als we het medicatieoverzicht van de cliënt openen in het EVS. Het is als extra bron van informatie een enorme hulp in het volledig krijgen van het medicatieoverzicht.”

'Het vereenvoudigd gebruik van de UZI-middelen is als extra bron van informatie een enorme hulp in het volledig krijgen van het medicatieoverzicht.'

Doelen bereikt met geslaagd VIPP project

Met de voltooiing van de medicatiemodule van de VIPP GGZ heeft De Hoop twee doelen in één keer kunnen behalen. Het eerste doel was om het gebruik van het LSP in het Elektronisch Voorschrijf Systeem toegankelijker maken. Het tweede was ook het gebruik ervan door behandelaren vergroten. Rinske Holthuis, projectleider VIPP bij De Hoop, vertelt: “Voorheen was er door het gebruik van de UZI-pas een drempel binnen de organisatie om hiermee aan de slag te gaan. Met deze vereenvoudigde methode is het opvragen van gegevens via het LSP enorm toegenomen. Een echte kwaliteitsimpuls voor het medicatie-verificatieproces en een blijvend onderdeel binnen het medicatieproces! De toename van gebruik heeft ook zeker geholpen bij het succesvol kunnen afsluiten van het VIPP project.”

Zweder Bergman, Sectorlead GGZ bij VZVZ, is ook heel tevreden met het resultaat. Vooral is hij blij met de durf van De Hoop. ”De meeste zorginstellingen hebben niet zoveel kennis over innovatieve ICT in huis. Daarom vraagt het ook lef voor een instelling om zo’n stap te maken. Als VZVZ hebben we naast De Hoop ook een aantal andere GGZ-instellingen geholpen om deze nieuwe innovatie goed door te voeren. En het is natuurlijk prachtig dat het voor behandelaren geen stapeling van extra activiteiten is, maar dat het juist zonder gedoe heel veel meerwaarde heeft voor behandelaar en patiënt”.