De Hoop ggz en Deviaa gaan samenwerken om vanuit Bijbelse visie hulp te bieden aan mensen uit de reformatorische doelgroep met verslavingsproblemen en bijkomende psychische problematiek. De overeenkomst is per 1 januari 2019 ingegaan.

Aanleiding samenwerking
Deviaa heeft veel cliënten van de reformatorische gezindte, omdat de zorgverleners eveneens afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Als deze cliënten een uitgebreidere behandeling nodig hebben, kiezen zij liever niet voor reguliere instellingen omdat zij daar minder aansluiting ervaren. Deviaa kan die aansluiting bieden door samen te werken met zorgprofessionals van De Hoop.

Marieke de Bruin, behandelaar bij Deviaa: ”Het kan voorkomen dat de problematiek waarmee cliënten zich aanmelden te zwaar is. Als cliënten dan doorverwezen worden naar reguliere instellingen, is dit voor hen een grote stap en ervaren zij minder aansluiting. Bij De Hoop krijgen cliënten een regiebehandelaar toegewezen die waar mogelijk reformatorisch is. Door middel van deze samenwerking hebben wij als doel om de reformatorische verslavingszorg nog verder te ontwikkelen.”

Jan Teerds, klinisch psycholoog bij De Hoop: ”De behandeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar van De Hoop en voor het andere deel wordt de behandeling uitgevoerd door een medebehandelaar van Deviaa die bevoegd en bekwaam is om in de ggz te behandelen. De cliënt kan zijn of haar hulpverlener houden met wie een vertrouwensband is opgebouwd, en er wordt specialistische verslavingszorg en ggz-zorg toegevoegd aan de bestaande hulpverlening. Door middel van deze samenwerking bieden wij een goed en compleet zorgnetwerk voor hulpverlening aan mensen van de reformatorische gezindte. Mogelijk dat in de toekomst ook andere reformatorische praktijken zich bij dit samenwerkingsinitiatief willen aansluiten.”

Over de beide partijen
De Hoop ggz helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving.

Deviaa is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, (ortho)pedagogische dienstverlening en coaching, met veel cliënten die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte.