De Hoop ggz, Eleos en RefSVO bieden met ingang van het schoolseizoen 2015/2016 in Dordrecht deeltijdbehandeling aan in combinatie met school voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

De behandeling is bedoeld voor jongeren die te kampen hebben met bijvoorbeeld autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen of hechtingsproblematiek die mede daardoor vastlopen op school.

Er blijkt grote behoefte te zijn aan een goede combinatie van zorg en scholing. Soms is er schooluitval omdat jongeren het als gevolg van hun problematiek niet volhouden op school. In andere gevallen wordt aanmelding voor behandeling uitgesteld, omdat men vreest dat jongeren teveel achter gaan lopen op school als zij in behandeling gaan.

De jongeren wisselen dagdelen behandeling af met dagdelen school. De avonden, nachten en weekeinden is de jongere gewoon thuis. De jongere volgt de scholing op deze speciale onderwijslocatie voor de duur van de behandeling; de richtlijn hiervoor is drie maanden.

De Hoop ggz en Eleos starten deze deeltijdbehandeling in samenwerking met een aantal scholen in de regio van het samenwerkingsverband RefSVO, te weten De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College. De deeltijdbehandeling met scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen.