Verzin een list, denk ik. Probeer een 6-jarige eens uit te leggen wat je de hele dag doet in zo’n kamertje. Of aan een 56-jarige cliënt die vraagt wat hij van jou kan verwachten. Helpt al dat gepraat eigenlijk wel? Een uur in de week, is dat niet wat weinig? Allemaal terechte vragen.

Op zulke momenten maak ik gebruik van een Bijbelverhaal uit Handelingen 8 over Filippus en de rijksschatbewaarder uit Ethiopië. Het is zo mooi om te lezen dat Filippus naast de wagen rent, niets zegt maar luistert en zich vervolgens laat uitnodigen om een gesprek op gang te brengen. Een gesprek dat een spirituele dimensie krijgt en leidt tot de doop van de rijksschatbewaarder.

Zoals Filippus dat voordoet mag ik even bij iemand aansluiten. In de hitte of vrieskou van het leven, omdat diegene dat vraagt. Vaak is de hulpvrager op een verlaten weg beland en heeft hij of zij niet zelden het gevoel dat het een weg is naar of al in de woestijn van het leven. Met alleen alcohol als dorstlesser. Verlaten van anderen, angstig, niet wetend. Vaak niet begrijpend, net als de rijksschatbewaarder, en beschadigd in en door het leven. Maar ook op zoek.

"Het is een uitnodiging van de één en ik mag beschikbaar zijn, met mijn kennis, ervaring en methodieken"

Ik vind het een eer om even mee te mogen rijden met iemand tijdens een etappe in zijn leven. Om een gesprek op gang te brengen dat leidt tot ‘verstaan’, een begrijpen van de weg die al is afgelegd. Het is een uitnodiging van de één en ik mag beschikbaar zijn, met mijn kennis, ervaring en methodieken. Zeker. Ook in het weten dat heling mogelijk is doordat iemand zijn of haar levensverhaal en zichzelf leert verstaan of aanvaarden. Zodat het de eigen ontwikkeling, in relaties, in geloof tot God niet langer in de weg staat.

Bij De Hoop werken we vanuit het besef dat heling ook een spirituele dimensie heeft. In de ontmoeting met de ander komt God als de Ander ook mee. Niet altijd met veel woorden, maar veelal in het besef. Dat is helend en geeft hoop.

‘Wat voor werk doe je?’
Ik ren graag een eindje mee.

Harrie Fokkens, psychotherapeut bij De Hoop en (fervent) runner