We leven in een bijzondere tijd. Een onzekere tijd. En juist in onzekere tijden helpt het mij om vast te houden aan mijn zekerheid in dit leven. Het geloof in de Drie-enige God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Gods woord vind ik houvast. Daar lees ik: ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’.

Net als bij alle andere ggz-organisaties is het voor ons als De Hoop een intensieve tijd. We willen maximale zorg blijven verlenen aan mensen die dat zo hard nodig hebben, ook en misschien wel juist in deze omstandigheden. Natuurlijk binnen de grenzen van wat veilig en verantwoord is. Gelukkig vinden we vormen om dit te doen. Ik ben enorm dankbaar voor de online mogelijkheden die we nu op grote schaal kunnen benutten om zorg te blijven verlenen. Als bestuurder wil ik mijn bewondering uitspreken over de tomeloze inzet, toewijding, creativiteit en flexibiliteit die ik bij mijn mensen zie die de zorg mogelijk maken.

"Daarom mijn oproep: blijf mee-bidden, blijf mee-werken en blijf mee-geven om die ander die hoop nodig heeft! Zo helpen we elkaar hoop te houden."

Ik geef u een voorbeeld van de creativiteit van onze medewerkers. Onze inloophuizen moeten helaas sluiten in deze tijd. Voor veel bezoekers is dit de enige plaats waar ze een oog en een oor vinden, naast een maaltijd. Voor deze mensen is een goedkope telefoon gekocht, waarmee onze vrijwilligers regelmatig contact met hen onderhouden. Zo raakt niemand uit beeld.

Hierin zie ik terug dat er vanuit een geest van kracht, liefde en bezonnenheid wordt gehandeld en gewerkt. Daardoor houd ik hoop, iedere dag. En ik hoop u ook! Hierdoor mogen we als gelovigen een baken zijn voor mensen in nood.

Als De Hoop kunnen we hierbij niet zonder onze achterban, we doen het werk in verbinding met u. Daarom mijn oproep: blijf mee-bidden, blijf mee-werken en blijf mee-geven om die ander die hoop nodig heeft! Zo helpen we elkaar hoop te houden.

Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur De Hoop ggz
De column verscheen in het ND op 28 maart 2020