Mijn agenda vandaag puilt uit. Mijn secretaresse gebruikt haar ‘vriendelijk-doch-beslist-toon’ dat ik mijn uitlopende gesprek over corona-compensatieregelingen moet afronden om een belofte aan een cliënt waar te maken. Ik heb beloofd mee te doen aan een Bijbel-gespreksgroep.

Mijn hoofd staat er niet naar. Corona houdt me bezig. Gelukkig hebben we bij De Hoop tot nu toe geen grote uitbraken. Maar de zakelijke consequenties zijn groot. Minder opbrengsten, omdat er cliënten zijn die op de dag van opname toch niet durven komen. Meerkosten, bijvoorbeeld voor voldoende beschermingsmaterialen voor cliënten en collega’s.

"Dat is wat we bij De Hoop ook mogen doen. We mogen cliënten bij Jezus brengen. Tegelijkertijd mogen we onze deskundigheid inzetten om hen te helpen."

Met die gedachten stap ik de ruimte binnen waar de cliënten klaar zitten voor de gespreksgroep. We lezen uit de Bijbel. Na tien minuten ontstaat er een geweldig gesprek over de vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brachten en daarvoor letterlijk door het dak wilden gaan. Het verhaal en het gesprek leert me zoveel over de essentie van ons werk bij De Hoop. Echt herstel gaat ook over de relatie met God (vergeving)! Jezus reageert niet in de eerste plaats op de verlamde man, maar op de hoop en het geloof van de vier vrienden. Dat is wat we bij De Hoop ook mogen doen. We mogen cliënten bij Jezus brengen. Tegelijkertijd mogen we onze deskundigheid inzetten om hen te helpen.

2020, het jaar waarin De Hoop haar 45-jarig bestaan mag vieren. In 1975 is ons werk heel klein begonnen. Een aantal (misschien zelfs vier) ‘vrienden’ maakten zich oprecht zorgen over zoveel kwetsbare medemensen om hen heen. Het werk startte in een vervallen fabriek waar het dak letterlijk gaten vertoonde. Nu, 45 jaar later, is het werk gegroeid en bieden we zorg met gelukkig dichte daken als bescherming voor onze cliënten. En toch; als het nodig is gaan we opnieuw door het dak om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven. En als het kan een nieuw Leven met een Hoofdletter!

 

Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur De Hoop ggz
De column verscheen in het ND op 31 oktober 2020