(Oud-)deelnemers van de school verzorgen de interne en externe communicatie over de Interne Opleidingsschool. Interne communicatie betreft de maandelijkse nieuwsbrief en de driemaandelijkse nieuwsbrief over een onderwerp van ervaringsdeskundigheid. De externe communicatie betreft de gegevens op de website van De Hoop, van Stay Clean en de Facebookpagina van de school.

"Wij beseffen hoe belangrijk communicatie is door mensen te voorzien van de juiste informatie. Zo kunnen wij nieuwe connecties leggen en ons verbinden met mensen."