De cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop. Het is een medezeggenschapsorgaan. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de gasten van De Hoop en wil daarom een nauw contact onderhouden met de gasten. Dit gebeurt enerzijds door middel van bezoeken aan de afdelingen waarbij de gasten worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en anderzijds om te horen wat er speelt op de afdelingen. Onder het domein cliëntenraad functioneert een cliënt of oud-cliënt als intermediair tussen de cliëntenraad en de Interne Opleidingsschool.

"Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze gasten vertegenwoordigt worden in de cliëntenraad van De Hoop en dat gasten via deze weg gehoord en geholpen worden."