(Oud-)deelnemers van de school (liefst met detentie-ervaring) bezoeken wekelijks gedetineerden die tijdens of na hun detentie in aanmerking willen komen voor een opname bij De Hoop.

Bye Bye Bajes (BBB) heeft als visie om gedetineerden te ondersteunen in hun hulpvraag, dit waar mogelijk tot instroom naar gespecialiseerde zorg en/of daar waar mensen in contact gebracht kunnen worden met de boodschap van leven buiten criminele kaders. BBB heeft meerdere samenwerkingspartners en is op verschillende gebieden werkzaam, onder andere in de gevangenenzorg, reclassering, buurthuizen, scholen en sportverenigingen.

Gered om te redden

Er wordt gewerkt door middel van inzet van ervaringsdeskundigen. Wij bieden hulp vanuit herkenning en zijn gedreven vanuit het beginsel ‘gered om te redden’. Wij zijn bekend met pijn, nood en eenzaamheid en bieden hulp vanuit gelijkwaardigheid en zonder enig oordeel! Onze kernwaarden zijn: barmhartigheid, deskundigheid, respect en verbondenheid.

Bye Bye Bajes wil praktische hulp bieden vanuit Bijbelse principes. De inzet van BBB wordt vorm gegeven door ervaringsdeskundigen en medewerkers die jarenlang ervaring hebben binnen de reguliere opvang en zorg en brede kennis hebben op het gebied van gedragscodes, netwerken, systematische uitsluiting en instroom tot zorg.

Dit geeft ingang tot onbesproken gevoelens van spijt, schuld, schaamte, verlating en uitsluiting door het criminele milieu waar afstand van genomen wordt. Door er respectvol te zijn zonder enig oordeel, vanuit eigen ervaring in wat speelt, ontstaat er een band en komt er inzicht in behoefte aan praktische hulp op maat.

Uitgangspunt van Bye Bye Bajes is bidden en werken, niets te groot of te klein achten, gebruik maken van inzicht en ervaring, talent en connecties. En ook: persoonlijke getuigenissen laten horen en het zichtbare resultaat durven zijn van hoe God levens verandert.

Jesaja 61:1: De Geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.