Op de locatie Oudendijk kunnen medewerkers en stagiaires van De Hoop en deelnemers aan de school overnachten als de afstand tussen woonadres en werklocatie te groot is om dagelijks te forenzen. Domein Beheer is verantwoordelijk voor de toewijzing van de kamers en het op orde houden van de openbare ruimtes in het gebouw.