Het is onze visie om niet alleen naar het probleem te kijken waarmee iemand aanklopt. We kijken ook naar klachten die ontstaan zijn op andere terreinen in het leven. Hoe gaat het in relaties, op het werk, in de woonsituatie? We geloven dat ieder mens is gemaakt om in relatie te leven met zichzelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met de cliënt op welke van deze gebieden herstel nodig is. Daarnaast is het ook belangrijk om te zoeken naar de krachtbronnen die iemand tot zijn beschikking heeft: wat gaat goed, wat zijn sterke kanten en kan juist helpen om verder te komen op de weg naar herstel?

Jouw rol bij het herstel

De rol van naastbetrokkenen is belangrijk, juist ook bij het herstel. De Hoop wil waar mogelijk de naasten actief betrekken bij het hulptraject. We gaan uit van wat wij noemen ‘multideskundigheid’. Voor een goede behandeling heb je namelijk inbreng nodig vanuit verschillende invalshoeken: de ervaring van de cliënt, de ervaring van naasten en de kennis van het behandelteam. Dit kan samen leiden tot een compleet beeld en een passende behandeling.

In overleg met de cliënt bespreken we of en welke naaste er bij de behandeling betrokken kan worden. Ook worden er afspraken gemaakt hoe en wanneer de naastbetrokkene te informeren en te horen tijdens de behandeling.

Nog geen hulp?

Wanneer er nog geen hulp is, kan het probleem ook op jouw schouders drukken. Mogelijk ondervind je zelf ook problemen door de situatie. Iemand moet zelf kiezen om hulp te zoeken, maar de omgeving kan hierbij ondersteunen. Je kunt meezoeken naar een passende organisatie om hulp te ontvangen. Iemand die hulp nodig heeft, heeft altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Ook deze stap kun je samen zetten of je kunt stimuleren deze stap te zetten.

Heb je vragen over hoe je iemand kan ondersteunen in het zoeken naar hulp, of wil je met ons ergens overleggen? Neem dan contact met ons op!

Ook hulp nodig?

Soms ben je als naaste onderdeel van de probleemsituatie die is ontstaan en kan het helpend zijn om ook hulp te ontvangen. We onderzoeken samen of bijvoorbeeld relatietherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding of individuele behandeling nodig is om te komen tot herstel.

Bekijk ons hulpaanbod