Het Huis van Hoop is bedoeld voor volwassenen die psychisch stabiel zijn, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen als gevolg van vaak langdurige psychische klachten en/of een verslavingsverleden. Deze bewoners worden door deskundige zorgprofessionals begeleid.
Daarnaast wonen er ook altijd kernbewoners in een Huis van Hoop. Zij leverenĀ een bijdrage aan een gezond leefklimaat en ondersteunen de bewoners in hun herstelproces.