Alleen voor verblijf op Beschermd Wonen is een eigen bijdrage aan de gemeente verschuldigd. Deze is afhankelijk van je inkomen.