We hebben toestemming nodig van de gemeente voordat we een kind of tiener in behandeling kunnen nemen. Dit is meestal de gemeente waar het kind is ingeschreven. Na aanmelding van een jongere voor behandeling zoekt De Hoop contact met deze gemeente.