De Hoop heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de gasten en krijgt vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker. De Cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop voor wat betreft wonen, leven en behandeling. Het is een zogenaamd medezeggenschapsorgaan.