Psychisch stabiel is dat je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag (en de consequenties daarvan). Dat je aanspreekbaar bent op je gedrag. Dat je in ieder geval ook in staat bent om aan de hand van de geboden ondersteuning deel te nemen aan ‘het gewone leven’.┬áDe mensen die in een Huis van Hoop komen wonen, zijn in principe uitbehandeld. Men kan wel een ambulant behandelaar hebben voor bijvoorbeeld medicatie of een psycholoog.