De medewerkers van De Hoop doen hun uiterste best iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Als je een klacht hebt kun je deze eerst bespreken met je behandelaar. Als jullie er niet samen uitkomen, kent De Hoop een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt dan naar een interne klachtenfunctionaris stappen die zal bemiddelen.