Inclusiecriteria

  • Anorexia nervosa
  • Boulimia nervosa

De huisarts blijft tijdens de behandeling actief betrokken, door de somatiek van de cliënt te behartigen. Bij de start van de behandeling is er een eerste afstemming tussen huisarts en behandelaar. In dit gesprek worden adviezen uitgewisseld wanneer iets wel of niet gedaan kan worden.

Exclusiecriteria

  • Bij een BMI lager dan 17 of sneldalend gewicht (aantal weken, 0,5 – 1 kg per week of meer)  is overleg nodig over mogelijkheden behandeling
  • Geen mogelijkheden tot begeleiding somatiek, blijft bij de huisarts of zelf verwijzen naar andere instelling: hierin kan meegedacht worden.

Behandeling

  • Poliklinische behandeling
  • CBR-E CBT-e individuele en binnenkort groepsbehandeling
  • Eetstoornissen CGT/ steunend en structurerend