Na de klinische behandelfase keert de cliënt terug naar zijn/haar verwijzer voor de ambulante vervolgbehandeling. Dit kan één van de poliklinieken van De Hoop ggz zijn, of een externe ketenpartner.

Een deel van de cliënten kunnen de behandeling voortzetten op de afdeling Post-klinische behandeling met wonen (PkbW). De cliënt huurt hierbij een kamer bij de Hoop en neemt deel aan het behandelprogramma, gecombineerd met verplichte dagbesteding/ arbeidsre-integratie. Voorwaarde voor toelating op de PkbW is motivatie voor verdere behandeling, met name de wens tot verandering ten aanzien van de dysfunctionele patronen. Onderdeel van de behandeling op de PkbW is woonbegeleiding en ondersteuning bij de verschillende levensgebieden.

Er bestaat tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan behandelonderdelen van de PkbW, terwijl de cliënt eigen huisvesting heeft in de regio van Dordrecht. Dan is er in wezen sprake van een ambulante deeltijd behandeling. Dit wordt gecombineerd met behandeling door de polikliniek in Dordrecht.

Een andere mogelijkheid is dat de cliënt naar een Beschermde Woonvoorziening gaat, zoals Beschermd Wonen of een Huis-van-Hoop. Dit vraagt echter om een speciale indicatie vanuit de gemeente en kent tevens lange wachttijden (denk aan minimaal 1 jaar).