Inclusiecriteria (licht, matig)  

  • Posttraumatische stress stoornis 

Exclusiecriteria 

  • Aanpassingsstoornissen 
  • Acute stress stoornis 

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Interpersoonlijke psychotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie