Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Posttraumatische stress stoornis
  • Acute stress stoornis

Exclusiecriteria

  • Aanpassingsstoornissen

Behandeling*

  • EMDR
  • (narrative) Exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.