Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Posttraumatische stress stoornis

Exclusiecriteria

  • Aanpassingsstoornissen
  • Acute stress-stoornis

Behandeling*

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • (narrative) Exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliƫnt lang moet wachten op behandeling.